Akademik Kadro


FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yrd.Doç.Dr. Emina SADİKOVİÇ

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminasadikovic@trakya.edu.tr

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Gösterilecek kayıt yok !!

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Öğr.Gör. Enes TEMEL

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ehsan Al HAMMAMİ

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ehsanalhammami@trakya.edu.tr