Bölümler » TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Fatih YAKAR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

HADİS ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Fatih YAKAR

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Öğr.Gör. Enes TEMEL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

TEFSİR ANABİLİMDALI

Doç.Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr