Bölümler » TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Öğr. Gör. Ahmad Mahmod Ogla ALSYOUF

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni

Arş. Gör. Dr. Nefise Zehra KALKANCI

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nzehrakalkanci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Modern Arap Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Öğr. Gör. Muhammed Mücteba EMRE

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mmuctebaemre@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili Beleğatı, İslam Hukuku

Öğr. Gör. Semra TANIR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semratanir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Edebiyatı