Bölümler » TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » HADİS ANABİLİM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER