Bölümler » İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

İSLAM TARIHI ANABILIM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr

TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr