Bölümler » TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Dr. Öğr. Üyesi Sema GEYİN

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : semageyin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Öğr. Gör. Dr. Enes TEMEL

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Öğr. Gör. Abdullah GİRAY

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (551) 158 36 96
TÜ E-Posta : abdullahgiray@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kuran, Kıraat ve Musiki