Ayrılan Hocalarımız

Öğr. Gör. Ahmet Altun

Görev : Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ahmetaltun@trakya.edu.tr