Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Üye
Görev Süresi : 11.02.2019 - 11.02.2022
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 04.11.2022 - 04.11.2025
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 29.06.2022 - 29.06.2025
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 11.01.2018 - 11.01.2021
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Fatih YAKAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 10.01.2018 - 10.01.2021
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.10.2021 - 27.10.2024
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.06.2021 - 24.06.2022
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Halim IŞIK

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 20.06.2021 - 20.06.2024
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr