Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Üye
Görev Süresi : 29.12.2020 - 29.12.2023
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 04.11.2022 - 04.11.2025
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 11.01.2021 - 11.01.2024
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 29.06.2022 - 29.06.2025
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 03.04.2023 - 03.04.2026
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf, Kelâm, ELT

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 27.10.2021 - 27.10.2024
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.06.2021 - 24.06.2022
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

Prof. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 09.02.2023 - 09.02.2023
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Felsefe

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : Üye
Görev Süresi : 13.03.2023 - 13.03.2026
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER