Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Durak PUSMAZ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : durakpusmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAKAR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Arif AYTEKİN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : aytekinarif@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : ztuccar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yasir İNCE

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : myasirince@trakya.edu.tr