Bölümler » FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları

DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Halim IŞIK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr