Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Temsilcileri

Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Prof. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Felsefe

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Deniz Egemen TALAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : degementalaz@trakya.edu.tr

Furkan Enes KAYMAK

Görev : Üye (Öğrenci)
TÜ E-Posta : feneskaymak@trakya.edu.tr

Birim Kalite Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL

Görev : Kalite Temsilcisi
TÜ E-Posta : mfatihsoysal@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Deniz Egemen TALAZ

Görev : Kalite Temsilcisi
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : degementalaz@trakya.edu.tr