Komisyon ve Kurullar

Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Kalite Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni

Arş. Gör. Sezgin ELMALI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : sezginelmali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelam

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : Üye
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : Üye
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Üye
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Üye
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf, Kelâm, ELT

Dr. Öğr. Üyesi Sema GEYİN

Görev : Üye
TÜ E-Posta : semageyin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Öğr. Gör. Semra TANIR

Görev : Üye
TÜ E-Posta : semratanir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Edebiyatı

İletişim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER

Öğr. Gör. Dr. Enes TEMEL

Görev : Üye
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Arş. Gör. Sezgin ELMALI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : sezginelmali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelam

Arş. Gör. Ömer Faruk KAHVE

Görev : Üye
TÜ E-Posta : omerfarukkahve@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf

Bologna Süreci Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim BİLİK

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Hukuku

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BORAN

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2025
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf, Kelâm, ELT

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : Birim Koordinatörü
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2025
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Felsefesi Tarihi

Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2025
Telefon : 0 (284) 236 23 72
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çağdaş Türkçe, Türk Dili

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi

Bilg.İşl. Mustafa YAVUZ

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1063
TÜ E-Posta : mustafayavuz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL

Görev : Birim Sorumlusu
TÜ E-Posta : mfatihsoysal@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Birim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr

Öğretmenlik Uygulaması ve Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Alim Emin YUSUFOĞLU

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : aeminyusufoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Eğitimi

Birim İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Birim Koordinatörü
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Şerafeddin MALCI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1058
TÜ E-Posta : serafettinmalci@trakya.edu.tr

Akran Değerlendirme Takımı

Prof. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Felsefe

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER

Öğr. Gör. Abdullah GİRAY

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
Telefon : 0 (551) 158 36 96
TÜ E-Posta : abdullahgiray@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kuran, Kıraat ve Musiki

Arş. Gör. Sezgin ELMALI

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : sezginelmali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelam

Bilg.İşl. Deniz Egemen TALAZ

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2026
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1032
TÜ E-Posta : degementalaz@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Yasin MADRAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.06.2023 - 14.06.2023
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1057
TÜ E-Posta : yasinmadran@trakya.edu.tr