Komisyon ve Kurullar

Eğitim Koordinatörü

Kalite Koordinatörü

Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörü

İletişim Koordinatörü

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Bologna Süreci Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Abdurrahim BİLİK

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Uğur BORAN

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : Birim Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr

Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Engelsiz Üniversite Öğrenci Birimi

Doç. Dr. Halim IŞIK

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Uğur BORAN

Görev : Temsilci
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Mustafa YAVUZ

Görev : Temsilci
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1063
TÜ E-Posta : mustafayavuz@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL

Görev : Birim Sorumlusu
TÜ E-Posta : mfatihsoysal@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Birim Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr

Covid 19 İletişim Birimi

Arş. Gör. Nefise Zehra KALKANCI

Görev : Hazırlık Sınıfı Sorumlusu
TÜ E-Posta : nzehrakalkanci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : 1. ve 2. Sınıf Sorumlusu
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Uğur BORAN

Görev : 3. ve 4. Sınıf Sorumlusu
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr