Komisyon ve Kurullar

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Koordinatör
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Koordinatör Yardımcısı

Görev : Koordinatör Yardımcısı
TÜ E-Posta : ehsanalhammami@trakya.edu.tr

Görev : Koordinatör Yardımcısı
TÜ E-Posta : orabiorabi@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Orabi ORABİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : orabiorabi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör.

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ahmadomar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ehsanalhammami@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : orabiorabi@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : ahmadomar@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : areejzuhily@trakya.edu.tr

Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : Birim Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nebileozmen@trakya.edu.tr

Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Halim IŞIK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

Bologna Süreci Sorumlusu

Doç. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr

Eğitim Koordinatörü