Komisyon ve Kurullar

Eğitim Koordinatörü

Bologna Süreci Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Abdurrahim BİLİK

Görev : Bologna Süreci Sorumlusu
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr

Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : Birim Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr

Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr

Engelli Öğrenci Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Halim IŞIK

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 14
TÜ E-Posta : halimisik@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet MÜFTÜOĞLU

Görev : Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu
TÜ E-Posta : mehmetmuftuoglu@trakya.edu.tr

Stratejik Plan Birim Çalışma Grubu

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 68 99 » Dahili : 1114
TÜ E-Posta : rrugailir@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr

Covid 19 İletişim Birimi

Arş. Gör. Nefise Zehra KALKANCI

Görev : Hazırlık Sınıfı Sorumlusu
TÜ E-Posta : nzehrakalkanci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : 1. ve 2. Sınıf Sorumlusu
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Uğur BORAN

Görev : 3. ve 4. Sınıf Sorumlusu
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr