Akademik Kadro

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU

Görev : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aemredagtasoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Felsefe

Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 68 99 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : rrugailir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dinler Tarihi, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Hıristiyanlık, Balkanlarda İslamiyet ve Hıristiyanlık, Dinler Arası İlişkiler

Doç. Dr. Emina SADİKOVİÇ

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminasadikovic@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Alim Emin YUSUFOĞLU

Görev : DİN BİLİMLERI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aeminyusufoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necip YILMAZ

Görev : İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mnecipyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Felsefesi Tarihi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Ramadan DOĞAN

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 23 72
TÜ E-Posta : ramadandogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Çağdaş Türkçe, Türk Dili

Prof. Dr. Abas JAHJAI

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abasjahjai@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kasım Kahya

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : okasimkahya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : geleneksel türk sanatları

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BORAN

Görev : TÜRK-İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ugurboran@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı

Arş. Gör. Bilal RAŞİDOĞLU

Görev : İSLAM TARIHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bilalrasidoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi, Balkan Tarihi.

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Görev : TASAVVUF ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : nurullahkoltas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf, Kelâm, ELT

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim BİLİK

Görev : İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : abdurrahimbilik@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Sema GEYİN

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : semageyin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞABANİ

Görev : İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : fatihsabani@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim KAYGISIZ

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hibrahimkaygisiz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mfatihsoysal@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal KOCA

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : mkemalkoca@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : HADİS VE İSLAMİ İLİMLER

Öğr. Gör. Dr. Enes TEMEL

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : enestemel@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir, Kıraat

Öğr. Gör. Abdullah GİRAY

Görev : KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (551) 158 36 96
TÜ E-Posta : abdullahgiray@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kuran, Kıraat ve Musiki

Öğr. Gör. Ahmad MAHMOD OGLA ALSYOUF

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni

Öğr. Gör. Muhammed Mücteba EMRE

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mmuctebaemre@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili Beleğatı, İslam Hukuku

Öğr. Gör. Semra TANIR

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : semratanir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Dr. Nefise Zehra KALKANCI

Görev : ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nzehrakalkanci@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Modern Arap Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Arş. Gör. Muhammed Yakup KEPENEK

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : myakupkepenek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Muhammet KÜÇÜKBALTACIOĞLU

Görev : TEFSİR ANABİLİMDALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mkucukbaltacioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Arş. Gör. Mücahit KARAKAŞ

Görev : HADİS ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : mucahitkarakas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Arş. Gör. Ömer Faruk KAHVE

Görev : TASAVVUF ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : omerfarukkahve@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tasavvuf

Arş. Gör. Sezgin ELMALI

Görev : KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : sezginelmali@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelam