Yönetim

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Görev : Dekan
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2021
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Nurettin AYSU

Görev : Fakülte Sekreteri
Görev Süresi : 20.10.2017 - 20.10.2020
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 1059
TÜ E-Posta : aysu@trakya.edu.tr