ARAŞTIRMA GÖREVLİMİZ TEZİNİ BAŞARIYLA SAVUNDU

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammed Yakup Kepenek Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU'nun danışmanlığında hazırladığı MOLLA LUTFİ'NİN "TALİKAT ALA EVAİLİ SAHİHİ'L-BUHARİ" ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ başlıklı yüksek lisans tezi, Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ ile Yrd. Doç. Dr. Mahmut YAZICI'nın da dahil olduğu jüri tarafından onaylandı. Edirneli Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Lutfi'nin bu eseri Harvard Üniversitesi Houghton Kütüphanesinde bulunuyordu. XV. yüzyılda zındıklık suçlamasıyla idam edilen Molla Lutfi'nin bu eseri onun idamıyla alakalı ipuçları vermesi açısından önemlidir. Felsefeci ve matematikçi kimliğiyle öne çıkan Molla Lutfi'nin İslami ilimlerdeki behresini gösteren bu eser, yapılan tahkik ve tahlil çalışmasıyla, günümüz ilim dünyasının hizmetine sunulmuştur.

Resim
Bu içerik 25.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 974 kez okundu.