Emek Verenler

Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU   
Görev: Dekan Yrd. Doç. Dr. Zülfikar TÜCCAR   
Görev: Dekan Yardımcısı

    1949 yılında Tokat’ta doğan Zülfikar TÜCCAR ilk tahsilini memleketinde, lise tahsilini 1970 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek tahsilini ise 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümünde tamamlamıştır. Akabinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında başladığı lisans-üstü tahsilini 1987 yılında el Ferrâ: Hayatı, Eserleri ve Arap Dili ve Edebiyatındaki Mevkii adlı doktora teziyle tamamlayarak Yardımcı Doçent olmuşturTürkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 36 maddesinde imzası bulunan Zülfikar TÜCCAR, 1996-1997 öğretim yılında Ürdün Âlu’lBeyt Üniversitesi Dil Merkezinde Türkçe dersleri vermek, bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak suretiyle yurtdışı deneyimi kazanmıştır. 2013 yılında atandığı Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte iken 30 Temmuz 2014 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Görev : Dekan Yardımcısı
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr