Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Nebile ÖZMEN

Görev : Öğretim Görevlisi
TÜ E-Posta : nebileozmen@trakya.edu.tr