2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEK DERS SINAVI HK.


2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONUNDA YAPILACAK TEK DERS SINAVI İLE

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA YAPILACAK EK SINAVLARA İLİŞKİN PLANLANLAMA


2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarı ile Üniversitemiz Senatosunun 15/05/2020 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 07 numaralı karar ile 01-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verilen tek ders sınavlarının COVID-19 küresel salgını nedeniyle;

-          E-ders platformu üzerinden proje, ödev, sunum, makale vb. ölçme değerlendirme yöntemlerinden biri uygulanarak yapılmasına ve birimlerin web sitesinde ilan edilmesine,

 

-          Değerlendirme konularının öğretim elemanlarınca 01 – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna yüklenmesine,

 

-          Öğrencilerimizin hazırladıkları dokümanları doc, ppt, pdf, mp3, mp4 ve jpeg uzantılı formatlardan sadece birisine sahip olacak şekilde eders.trakya.edu.tr adresinden 07-11 Eylül 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna yükleyerek teslim etmelerine,

 

-          Öğretim elemanlarınca tek ders sınav sonuçlarının ilgili yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere teslim edilmesine,

 

-          Diğer üniversitelerin 2020 Yaz Okullarında ders alan ve yaz okulu sonucunda tek dersi kalan öğrencilerimiz için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenecek tarihlerde ve şekilde ayrıca bir tek ders sınavı yapılmasına,

 

-          Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve ilgili Yönetmelikler ile verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine,

 

-          2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde ve şekilde ek sınav hakkı verilmesine,


NOT: Bir öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için

  • · Mezun olabilmesi için tek dersinin olması gereklidir.
  • · Dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmalıdır.
  • · Sınav için 25 Ağustos 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar Dekanlığa dilekçe vermesi gereklidir. DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Bu içerik 17.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 455 kez okundu.