2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş  kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerin istenen belgeler ile birlikte 1-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Fakültemiz öğrenci işleri şahsen, posta veya elektronik posta ile başvuru yapması gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru yapan öğrencilerden kesin kayıt esnasında belgelerin asılları istenilmektedir. Başvuru sonuçları 17-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek olup, sonuçlar Fakültemiz internet sayfasından 4 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe (Ek Madde 1 Yatay Geçiş Dilekçe Örneği)
2. Transkript
3. Öğrenci Belgesi
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYM sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdan fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. Daha önce (Ek-1 Madde) ile Yatay Geçiş yapmadığına dair belge (Onaylı)
9. Öğrencinin Yatay Geçiş yapmasında herhangi bir sakınca yoktur yazısı (Okulundan)


Ek Made 1 Uygulama İlkeleri için Tıklayınız. 


Bu içerik 30.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 306 kez okundu.