2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE-1) İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca;

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş  kontenjanları için Fakültemize başvuruda bulunacak öğrencilerin istenen belgeler ile birlikte 1-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında Fakültemiz öğrenci işleri şahsen, posta veya elektronik posta ile başvuru yapması gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru yapan öğrencilerden kesin kayıt esnasında belgelerin asılları istenilmektedir. Başvuru sonuçları 16-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında değerlendirilecek olup, sonuçlar Fakültemiz internet sayfasından 26 Ağusos 2022 tarihinde ilan edilecektir. 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER
  1. Dilekçe (Ek Madde 1 Yatay Geçiş Dilekçe Örneği)
  2. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi ve YKS Sonuç Belgesi
  3. Öğrenci Not Belgesi (Transkript) (Aslı)
  4. Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge (Aslı)
  5. Öğrenci Belgesi (Aslı)
  6. Ders Planı ve Ders İçeriği (Geçtiğiniz derslerin ders içeriklerin olması yeterlidir.)
  7. Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge
  8. DGS ile Yerleşen Öğrencilerin DGS Sonuç Belgesi ve DGS Yerleştirme Belgesi
  9. Hazırlık Sınıfında Başarılı Olduğunu Gösterir Belge
Bu içerik 19.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 782 kez okundu.