2020 DGS ile Fakültemize Kayıt Yaptıracak Adayların Dikkatine!

Fakültemiz Bölümlerine 2020 DGS ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminde 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 9-13 Ekim 2020 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar belgelerin asıllarını fakültemize elden, kargo ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler;

1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı örneği

2) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi-Nüfus kayıt örneği

4) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,

5) Transkript (onaylı), (Transkriptte yer alan harf notlarının kat sayılarını gösterir belge)

6) Ders içerikleri (onaylı)

Bu içerik 09.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 506 kez okundu.