2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN EK SINAVLARI HAKKINDA


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibari ile 2547 sayılı Kanun’un 44. ncü maddesi uyarınca 7 yıllık azami öğrenim süresini tamamlayan Fakültemiz öğrencilerinin ek sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Fakültemizde yapılacaktır. 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER VE DERS DURUMLARI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

1. EK SINAV TARİHLERİ :
 9-13 Ekim 2023

2. EK SINAV TARİHLERİ : 23-27 Ekim 2023 

SON BAŞVURU TARİHİ : 25 Eylül 2023

BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİLER

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibariyle 7 yıllık azami öğrenim süresini tamamlayan Fakültemiz öğrencilerinden ek sınav hakkını kullanmak isteyenlerin 25 Eylül 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Dekanlığımıza elden ya da e-posta yolu ile ilahiyat@trakya.edu.tr adresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav hakkından feragat etmiş sayılacak olup, yönetmelikte belirtilen hususlar dahilinde haklarında işlem yapılacaktır.

NOT: 05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı uyarınca öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde gereği ek sınav hakkından yararlanabilecekleri belirtildiğinden listede isimleri belirtilen öğrencilerimiz daha önce alamadıkları dersler içinde (Uygulamalı Dersler Hariç) ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.

İş bu duyuru tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

Bu içerik 03.09.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 140 kez okundu.