2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YEMEK YARDIMI HAKKINDA


Trakya Üniversitesi Yemek Yardımı Verilmesine İlişkin Yönerge uyarınca, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılında Fakültemizde öğrenim gören maddi imkânları yetersiz 2 (iki) öğrenciye yemek yardımı yapılacaktır.
Yemek Yardımı Başvuruları

23 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacak olup, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Yemek yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, Başvurularını ekteki dilekçe ve Yemek Yardımı Başvuru Formunu doldurmak suretiyle Fakültemizin öğrenci işleri bürosuna yapacaklardır.
YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

            MADDE 6- (1) 

a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,

            b) Yardıma muhtaç olmaları,

            c) Başvuru döneminde kayıt dondurmamış olmaları,

            ç) Disiplin cezası almamış olmaları,

            d) Ölüm aylığı ve nafaka dışında başka gelir elde etmemeleri ya da asgari ücretin altında bir gelire sahip olmaları,

            e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalışmıyor olmaları, (Madde 7 (c) bendine göre Rektörlük Makamına ayrılacak kontenjan dâhilinde verilebilir)

            f) Daha önce yemek yardımı kesilmesini gerektiren eylem ve davranışlarda bulunmamış olmaları,

            g) Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde olmamaları,

            h) Yüksek lisans ve Doktora öğrencisi olmamaları,

gerekir.

           

YEMEK YARDIMINDAN KOŞULSUZ OLARAK FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER

           

MADDE 7-(1) 

            a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

            b) Anne/baba/kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

            c) Her yıl daire başkanlığının teklifi üzerine rektörlük olurunca tespit edilen kontenjan sayısının % 10’unu geçmeyecek şekilde, Rektörlük Makamının önerdiği öğrenciler yemek yardımından faydalanabilir.

Ancak öncelikli olarak hak kazanacak öğrencilerin 6. Maddenin (a, b, c, ç) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 19.10.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 888 kez okundu.