7417 SAYILI AF KANUN’UNDAN YARARLANMAK İSTEYENLER


7417 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Söz konusu Kanun’un 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’a eklenen “Geçici Madde 83” için Tıklayınız. 
7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için Tıklayınız. 
Askerlik İşlemleri Bilgilendirme yazısı için Tıklayınız. 
 
7417 sayılı Af Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkatine; 
BAŞVURU TARİHLERİ / YERİ ve ŞEKLİ

Başvuru Tarihleri

05 Temmuz 2022 – 07 Kasım 2022 (Mesai Bitimine kadar)

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar İçin Başvuru Tarihi

Terhislerini takip eden 2 (iki) ay içinde (Belgelemek şartıyla)

Mücbir Sebeplerle Başvuramayanlar İçin

Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde (Belgelemek şartıyla)

Sağlık Nedenleri İle Başvuramayanlar

05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar (Heyet raporu ile belgelemek şartıyla)

Başvuru Yapılacak Birim

İlgilinin ilişiğinin kesildiği / İlgilinin kayıt yapma hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmadığı Fakülte Dekanlıkları ile Enstitü, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri

Başvuru Şekli

Başvurular; şahsen, noter onaylı vekaletname, posta veya kargo ile yapılacaktır.

(Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, süresi içerisinde ilgili birime ulaştırılması gerekmektedir. Posta veya kargo ile yapılacak başvurulardaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. E-posta  (e-mail) ve faks ile yapılacak başvurular, posta/kargo ile yapılacak gecikmeli başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 
 
Söz Konusu Kanun Kapsamında Başvuru Yapamayacak Olanlar:
1)      12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 
2)      26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83),
3)      İşkence (madde 94 ve 95),
4)      Eziyet (madde 96),
5)      Cinsel saldırı (madde 102),
6)      Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
7)      Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
8)      5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
9)      Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları olanlar,
10)  Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
11)  Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler
 
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
1-   Dilekçe (Örnek için tıklayınız.)
2-   Diploma ( Önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) ( Dikey Geçiş Öğrencileri için Önlisans Diploması) (İlişik kesme sırasında diplomasını teslim alan öğrenciler ile ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt hakkı kazandığı halde kayıt olmayanlar için lise diploması)
3-   T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4-   Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için) (E-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilir)
5-   ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar için)
6-   ÖSYM Sonuç Belgesi (Önlisans ve lisans programlarına yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar için)
7-   Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
8- 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
Bu içerik 02.08.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 277 kez okundu.