Balkanlar ve İslam Sempozyumumuz Kitap Olarak Yayımlandı