DOÇ. DR. NURULLAH KOLTAŞ’IN MESNEVİ HAKKINDAKİ YAYINI


The Matnawī of Jaláluʾddīn Rūmí (tr. Reynold A. Nicholson; transliteration and correction: Nurullah Koltaş)
 
Mevlana’nın Mesnevî-i Şerîf adlı eseri kaleme alınışından günümüze değin Doğu’da olduğu gibi Batı’da da muhabbete teşne olanların başucu kitapları arasındadır. Üzerine çok sayıda şerh ve çalışma bulunan bu eserin Reynold A. Nicholson tarafından yapılan İngilizce tercümesi Batı dünyasında bu alanda yapılan çalışmaların en önemlilerindedir. Bu eser bir ârifin perspektifinden âlemin nasıl göründüğünü gözlemlemek isteyen hem Batılı hem de Doğulu genel okura hizmet ediyor. Nicholson tercümesinin çok sayıda tıpkıbasımı yapılmış olmakla birlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu yeni baskı gerek metin gerekse dipnotların gözden geçirilerek düzenlenmiş bir edisyonudur.

Resim
 
Bu içerik 23.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 191 kez okundu.