EDİRNE ve SELİMİYE HIRİSTİYAN DÜNYAYA KARŞI "İSLAM'IN SEDDİ ve KALESİDİR"


Fakültemizin tertip ettiği düzenli ilmi toplantılar silsilesi olan ve üçüncü yılına giren SELİMİYE KONUŞMALARI’nın 20. Programı Fakültemizin Selimiye binasında gerçekleştirildi. Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Engin BEKSAÇ ile Yrd.Doç.Dr. Özkan ERTUĞRUL, Fakültemiz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Kasım KAHYA'nın moderatörlüğünde, “Selimiye Camii'nin Sembolik Anlamları”nı konuştular. Engin BEKSAÇ konuşmasında özetle, Selimiye'nin gerek hattında tercih edilen ayetlerin verdiği verdiği mesajlarda gerekse sembolik kurgusunda, Hıristiyan dünyaya ve teslis inancına karşı, müstakil bir cihan devleti olarak Osmanlı hakimiyeti ve tevhid inancının öne çıktığını, bu manada Selimiye'nin "SEDD-İ İSLÂM", "İSLÂM KALESİ" olduğunu şu sözleriyle anlattı: "Edirne Sedd-i İslam şehri. Esasında Selimiye Sedd-i İslam'ın merkezi için yapılmıştır. Selimiye'nin yapıldığı yıllarda Avrupa'da karşımıza ilginç bir durum çıkıyor. Katolik dünyası Roma'da büyük bir mabedin yapımını sürdürüyor. 1506'da yapımına başlanan ve 1605 yılında tamamlanan Saint Pierre Kilisesi'nin yapımına başlanmıştı. O kilise bugün Vatikan'ın merkezi. Hristiyan dünyası o dönemde bu yapının kutsiyetini ve İslam dünyasına karşı bir kalkan olduğunu söylemekteydi. Tabii ki İslam dünyası bunun farkındaydı ve bunu biliyordu. Katolik kayıtları Saint Pierre Kilisesi'nin Katoliklerin kralı, Hristiyanlar'ın sembolü olduğunu söylüyor. Ecdadımız ona bir cevap olarak bir yapı ortaya koydu. 'İstanbul'da niye yapılmadı' deniyor. Edirne ne idi? Sedd-i İslam. Selimiye direkt olarak Hristiyan dünyasına bir cevap olarak yapıldı. Selimiye'nin içindeki çinilere, yazılara, kalem işlerine baktığımızda, son cemaat yerine baktığımızda çok önemli bir şey görürüz. Son cemaat yeri Avrupa'ya bakıyor. Son cemaatin içine baktığımızda bir tarafta Ayet'el Kürsi bir tarafta da Fetih suresi. Bu bir rastlantı mı? Tabii ki hayır." Ayrıca hocamız Selimiye'nin 14 Mart 1575 tarihinde ibadete açıldığını, bu tarihin bu konuşmayı yaptığımız gecenin sabahına denk gelmesinin de Selimiye'nin ilginçliklerinden biri olduğuna işaret etti. Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hakan CIRIT, Fakültemiz Dekanı Cevdet KILIÇ, gerek fakültemiz gerekse diğer fakültelerden öğretim üyeleri, öğrenciler yanında ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkımızdan konuya alaka duyan seçkin bir topluluk katıldı. SELİMİYE KONUŞMALARI farklı bir konu ve konuşmacıların katılımıyla her ay devam edecektir. 

 

Programın Basındaki Yansımaları:
http://www.muzakerat.com/gundem/selimiye-hristiyan-dunyasina-cevap-olarak-yapildi/3254

http://www.edirnetv.com/mobil/haber/8270/selimiye-camiinin-sembolik-anlamlari.html

https://aa.com.tr/tr/kultur-sanat/selimiye-hristiyan-dunyasina-cevap-olarak-yapildi/1088258?amp=1

http://www.risalehaber.com/selimiye-o-kiliseye-cevap-olarak-yapildi-322828h.htm

http://www.sanalbasin.com/selimiye-camiinin-sembolik-anlamlari-24090401

http://www.edirnetv.com/mobil/haber/8270/selimiye-camiinin-sembolik-anlamlari.html
Ek Resimler
Bu içerik 14.03.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 869 kez okundu.