ELEKTRONİK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU


2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYS sonuçlarına göre Fakültemize kayıt hakkı kazanıp Elektronik ortamda https://www.turkiye.gov.tr adresinde “e-hizmetler” bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ bölümünden e-kayıt işlemini yapan öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri (11-15 Eylül 2017) içerisinde Fakültemizin Öğrenci İşleri Bürosuna telim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde  kayıt yenileme (ders kayıt) işlemlerini yapamayacaklardır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın ASLI .
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır).
4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi.
6) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
7) Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
8) Öğrenci Bilgi  Formu (tarafınızdan imzalanmış)
9) Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
10) Elektronik kayıt belgesinin çıktısı.
Bu içerik 05.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1019 kez okundu.