FAKÜLTE SEKRETERİMİZ BÜLENT KAÇIN’NIN YENİ KİTABI YAYIMLANDI

Fakülte Sekreterimiz Bülent Kaçın’ın Selçuklu Hatunları adlı kitabı İstanbul’da Bilge Kültür Sanat Yayınları tarafından yayımlandı.

Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanlarının, onların kız ve erkek çocukları ile bunların dul eşlerinin hanedan içi, komşu hanedanlarla, cariyelerle, devlet adamlarıyla ve mensubiyetini bilmediğimiz hatunlarla yaptıkları evlilikler kitabın konusunu oluşturmaktadır.

Kitapta Selçuklu hanedan mensuplarının kimlerle, niçin evlendikleri, evlilik hayatları ve evliliklerinin sonucunda neler elde ettikleri, devletin siyasî beklentilerinin ne düzeyde gerçekleştiği gibi hususlar üzerinde durulmaktadır.

Sekreterimizi tebrik ediyor, kitabın hedef kitlesine ulaşmasını diliyoruz.
Ek Resimler
Bu içerik 08.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1346 kez okundu.