FAKÜLTEMİZDE YAPILAN TEZ ULUSLARARASI ARAP BASININDA!


Fakültemiz Arap Dili ve Belagatı öğretim görevlilerinden Orabi ORABİ'nin, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalına bağlı olarak, Fakültemiz Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi hocası Yrd.Doç.Dr. Muhammet ALTAYTAŞ’ın danışmanlığında hazırladığı "FAHREDDİN er-RAZİ'NİN "MEALİMU USULİ'D-DİN İSİMLİ ESERİNİN TAHKİK ve TAHLİLİ” başlıklı yüksek lisans tezi, Doç.Dr. Arif AYTEKİN ile Yrd.Doç.Dr. A. Taha İMAMOĞLU’nun da dahil olduğu jüri tarafından onaylandı. Fahreddin er-Razî’nin hayatının son dönemlerinde kaleme aldığı muhtasar ve kıymetli Kelâm eserinin dünyada yapılmış en ilmi ve sıhhatli tahkiki olma gayesini ve iddiasını taşıyan tez hakkında, Arap aleminin uluslararası planda yayın yapan el-Hayat gazetesinde Trakya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Edirne’nin de adının geçtiği kapsamlı bir değerlendirme ve tanıtım yazısı yayınlandı. 
Yazıyı görmek için tıklayınız.
Bu içerik 10.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 868 kez okundu.