HALEP’E YARDIM KAMPANYASI VE TEŞEKKÜR

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak Avrasya Vakfı ve İHH işbirliği ile öncülük ettiğimiz “Halep’e Yardım Kampanyası” sonucunda elbise, tıbbi malzeme, kuru gıda, ilaç, hijyen ürünleri v.b. gibi ihtiyaç maddelerinden oluşan 1500 çuval malzeme, 104 çuval un ve 3920 TL. nakdî yardım toplanmış ve bunların tamamı Avrasya Vakfına teslim edilerek Halep’e ulaştırılmıştır. Yine İHH “Un Kampanyası” kapsamında 10.716 TL. nakit yardımı toplanmış, 178 çuval una tekabül eden bu miktar da İHH’ya teslim edilmiştir. Osmanlı'nın bu güzide payitahtında gerçekleştirilmesine vesile olduğumuz bu faaliyetin başka hayırlı faaliyetlere de zemin ve örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. 
Yardım kampanyamıza gerek nakdi, gerek aynî, gerekse manevi destekte bulunan; Edirne Valiliği’ne, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, İlahiyat Fakültesi Dekan ve Hocalarımıza, Trakya Uluslararası Öğrenci Topluluğu'na, Edirne İl Müftülüğü'ne, Edirne Genç Stk'lar Platformu'na, Edirne Karadenizliler Derneği'ne, Kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz Avrasya Vakfı, İHH yetkili ve çalışanlarına, Üniversitemizin diğer fakültelerindeki öğrenci arkadaşlarımıza, Akmercan İmam-Hatip Lisesi hocaları ve öğrencilerine, İlkokul, ortaokul, lise ve Kur'an kurslarındaki hocalarımıza ve öğrenci kardeşlerimize, Türkiye'nin birçok yerinden kampanyamıza destek veren duyarlı insanlarımıza, bilhassa duyarlı ve hayırsever Edirne'li hemşehrilerimize ve özellikle 1500 çuval eşyanın tek tek elden geçirilerek tasnifinde, çuvallanmasında, taşınmasında ve tırlara yüklenmesinde büyük özveriyle geceli gündüzlü çalışan öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz!
HALEP’E YARDIM KAMPANYASI ORGANİZATÖR ÖĞRENCİLERİ
Ek Resimler
Bu içerik 23.12.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1833 kez okundu.