HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA

Fakültemiz %30 Arapça programı kapsamına öğrenim görüp  hazırlık sınıfını  2 (iki) yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerimizin  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin dördüncü fıkrasındaki (c) bendi uyarınca  kaydı silinmiştir. İlgili öğrencilerin Türkçe eğitim veren bölümlere yerleşebilmeleri için 15 Ekim 2017 tarihine kadar ÖSYM'ye başvurmaları gerekmektedir.
Bu içerik 04.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 391 kez okundu.