“HÜSN-İ HAT İNSAN ve İHSAN” SERGİSİ AÇILDI


Fakültemiz öğrencilerinin hazırladığı eserlerin sergilendiği “HÜSN-İ HAT İNSAN ve İHSAN” konulu sergi, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof.Dr.Cem Uzun başta olmak üzere fakültemiz idarecileri, hocaları, Üniversitemizden öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin katılımıyla 30 Nisan Salı günü fakültemiz sergi salonunda açıldı.

Fakültemiz dekanı Prof.Dr. Cevdet Kılıç’ın görevi sebebiyle il dışında bulunduğundan katılamadığı programda, Dekan Vekili Doç.Dr. Muhammet Altaytaş, katılımcıları selamladıktan sonra Hüsn-i Hattın bir Türk sanatı olduğuna işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti: “Her ne kadar bu sanat Arapça harflerle icra ediliyorsa da milletimiz bu yazıyı Kur’an-ı Kerim’in yazısı olması sebebiyle sahiplendi ve onu bir sanata dönüştürdü; Kur’an-ı Kerim’in kelimeleriyle konuştu, harfleriyle yazdı. Arap yazısı, Sultan Selim’in Mısır’ı fethini müteakip artık Türklerin elinde terakki etmiştir. Türk hattatları, bu yazıyı kendilerine mahsus güzel üsluplarla tezyin ederek milletimize mâl etmişlerdir. XVII. asırda hattatların kalemleriyle Türkleştirilen yazıların çeşidi otuza ulaşmıştı. Meselâ rika, sülüs, nesih, divânî gibi yazı çeşitleri büsbütün Türk hattatlarının kalemlerinin eseridir. Bunlar arasında bugün Arap dünyasında dahi günlük olarak ekseriyetle kullanılan rika, nesih ve sülüs hatlarının Araplar arasındaki adı “hatt-ı Türkî” yani Türk yazısıdır. Öte yandan müslümanların geneli Kur’an-ı Kerim’i Hz. Osman imlası üzere Türk hattıyla yazmayı dinin bir gereği olarak görmüşler ve yazımız İslâm’ın şiârı haline gelmiştir.” Dinin kültür ve sanat aracığıyla hayata ve varoluşa dokunduğunu ve katıldığını vurgulayan Altaytaş, bu sebeple Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak kültür ve sanata özel önem verdiklerini, birçok fakültede noksan olan hat ve musiki alanında doktoralı öğretim üyelerinin, sanat atölyelerinin bulunduğunu ifade etti. Büyük bir özveri ile öğrencilerini yetiştiren hat Hocamız Ömer Kasım Kahya ile heyecan ve şevkle yıl boyunca kendisini takip eden, çalışkan öğrencilerine teşekkür etti.

Fakültemiz Hat hocası Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kasım Kahya sanatın insana hayat verdiğini belirterek, sanattan beklenen neticeyi elde etmek için sabır ve emekle sizin de ona hayatınızı vermeniz gerektiğini ifade etti. Fakat hayata dâhil olduğunda sahiplerini hakikaten yükselttiğini ve zenginleştirdiğini, bu sebeple sanatla hem hal olmaktan son derece memnun ve mesrur olduğunu vurguladı. Sergilenen eserlerin değerli talebeleri tarafından yapılmış orijinal tasarımlar olduğunu ifade eden hocamız, birbirine benzemeyen her tablonun kendine mahsus bir felsefesi ve hikâyesi olduğunu ifade etti.

Rektör Vekilimiz Prof.Dr. Cem Uzun bu yıl ikincisi düzenlenen Hüsn-i Hat sergisinin gelenekselleşerek devam etmesi temennisinde bulunarak, sergiyi Üniversitemizin farklı birimlerinde sergilemekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Emeği geçen herkese teşekkür eden hocamız hayırlı olması temennisiyle serginin açılışını gerçekleştirdi. Akabinde Hat hocamız ve öğrencilerimizin verdiği bilgiler eşliğinde sergiyi ziyaret etti.

Eser sahibi öğrencilere sertifikaları takdim edildikten sonra açılış programı tamamlanan Hüsn-i Hat sergisi 6 Mayıs Pazartesi gününe kadar İlahiyat Fakültesi sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 30.04.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1010 kez okundu.