İLİR RRUGA HOCAMIZIN KİTABI YAYIMLANDI


Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi İlir RRUGA'nın yeni kitabı yayımlanmıştır. Hocamızı tebrik ederiz.

"Bu çalışmada Arnavutluk’un Osmanlı Devleti’ne katılmasından 16. yüzyılın sonlarına kadar olan dönem içerisinde İslâmiyet ile Hıristiyanlık dinlerinin iç meseleleri, karşılıklı ilişkileri, devlet ile münasebetleri ve genel durumu ele alınmaktadır.

Ortodoksluk ve Katoliklik iki farklı Hıristiyan mezhebi olmaları sebebiyle, Arnavutluk’un sosyal, politik ve teolojik tarihi açısından önemli bir yere sahiplerdir. Arnavutların İslâm dinini benimsemeleri ise şu hususlara önemli ölçüde ışık tutmaktadır. Osmanlı’nın topografyadan önce demografyaya önem vermesi ve insan gönüllerini fethetme anlayışı; topografik ve coğrafi olarak da Arnavutluk, Osmanlı’nın yeni diyarları fethetme hususunda “model üs” olmuştur. Bu durum, Osmanlı’ya beş asra yakın bölgede varlığını ve hâkimiyetini sürdürebilme imkânını sağlayan sebeplerin başında gelmektedir.

Coğrafî konumu sebebiyle Arnavut bölgeleri tarih içerisinde değişik işgallere maruz kalmış ve büyük alt-üst oluşların odağında kalmıştır. Kültür ve medeniyetlerin harmanlandığı bu topografya, üzerinde yaşayan farklı sosyal faktörlere ve inançlara birlik ve yeniden diriliş ufku vermiş; tarihe sosyo-kültürel modeller ve tarihî-teolojik tecrübe örnekleri bırakmıştır.


Resim
Resim
Bu içerik 05.01.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 404 kez okundu.