İSLAM VE MEDENİYET 3. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


Üniversitemiz İlahiyat Fakültesince yürütülmekte olan, Üniversitemizin ev sahipliğinde Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" bu yıl "İslam Medeniyetinin Kurucu Unsurları: Kur'ân, Sünnet ve Akıl" alt başlığı ile 16- 17 Ekim 2023 tarihlerinde Elazığ'da gerçekleşecektir.

Sempozyum ile ilgili bilgilere http://islamvemedeniyet.firat.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilecek olup, etkinliğin çağrı metni ve afişi ektedir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 02.06.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 118 kez okundu.