KELAM HOCAMIZ'IN YENİ KİTABI YAYINLANDI

Fakültemiz Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı/Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muhammet ALTAYTAŞ'ın, "Kur'ân-ı Kerim'de Ehl-i Kitap, İtikadî Açıdan Yahudilik ve Hıristiyanlık" isimli kitabı yayınlandı. Yine Nisan ayında Hocamızın İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde "İslâm İtikadı ve Türk Lisânı" başlıklı bir makalesi yayınlandı. Adı geçen makaleye http://istanbul-universitesi.dergipark.gov.tr/download/article-file/159305 adresinden ulaşılabilir. 
Ek Resimler
Bu içerik 27.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 727 kez okundu.