KELAMCI NAZARIYLA ÇAĞIMIZDA MÜSLÜMANLARIN BAZI MESELELERİ


Fakültemizin tertip ettiği düzenli ilmi toplantılar silsilesi olan SELİMİYE KONUŞMALARI’nın 5. sezonun ilk konuşması olan 31. programı Fakültemizin Selimiye binasında gerçekleştirildi. Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ’ın moderatörlüğünü yaptığı programda 29 Mayıs Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin YURDAGÜR, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet BULĞEN “Kelamcı Nazarıyla ÇAĞIMIZDA MÜSLÜMANLARIN BAZI MESELELERİ” başlıklı bir konuşma yaptı.
Muhammet ALTAYTAŞ konuşmanın takdimine önemli bir operasyona başlamış olan kahraman ordumuza zafer ve başarı temennisi ve duası ile başladı. Çağımızda Müslümanların meselelerinin çözümünde teorik bir arka plan sağlayan kelam ilminin fonksiyonundan bahseden hocamız bu alanın uzmanları olan misafir konuşmacılara sözü bıraktı.
İlk olarak konuşan İlyas ÇELEBİ hocamız günümüz problemlerini ele alırken pratik bir noktadan konuya giriş yaptı. “Din”in tanımında inananlarına dünya ve ahiret saadetini vadettiğini ancak Müslümanların içinde bulundukları sosyal, siyasî, iktisadî ve ictimaî problemlerin bu tanıma uymadığını ifade etti. Bunun sebebinin dinin kendisi olamayacağını, bunun dini anlayış ve yaşayıştaki eksikliklerden en önemlisi de cehaletten kaynaklandığını söyledi. Müslümanların içinde yaşadıkları dünyayı tanımadıklarını buna uygun bir dini anlayış vücuda getiremediklerini belirtti.
Mehmet BULĞEN ise konuşmasında kelam ilminin epistemolojik yapısından yola çıkarak, Müslümanların kelam literatüründe “iktisabî bilgi” olarak ifade edilen insanın yönelmesine, gayretine ve akıl yürütmesine bağlı bir bilgi türünü ihmal ettiklerini vurguladı. Kanada ve Amerika’da üniversitelerde çalışmalar yaptığını, Batı’da bilgiye ulaşmak için organize, kollektif ve sistemli yapılar oluşturulduğunu gözlemlediğini Müslümanların bilgiyi elde etme noktasında bu tür yapılardan mahrum olduklarını ifade etti.
Son olarak konuşan Metin YURDAGÜR espirili ve coşkulu bir hitapta bulundu. Müslümanların ahlaki zaaflarına değinen YURDAGÜR son zamanlarda gündemde olan deprem konusuna değinerek Müslümanların işlerini iyi bir şekilde yapmadığını, bu sebeple yeni yapılan binaların dahi bu depremlerde hasar gördüğünü, bu şekilde bir anlayışın Müslümanlara yakışmadığını ifade etti. Hocamız konuşmasına son verirken soru cevap faslına geçildi.
Toplantıya öğretim elemanları ve öğrenciler yanında ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkımızdan konuya alaka duyan seçkin bir topluluk katıldı. SELİMİYE KONUŞMALARI farklı konular ve konuşmacıların katılımıyla her ayın ikinci Salı’sı devam edecektir.
Ek Resimler
Bu içerik 10.10.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1027 kez okundu.