KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA

Maddi durumu itibarıyla gerçek anlamda çalışmaya ihtiyacı olan Fakültemizde Kısmi Zamanlı statüde çalışmak isteyen öğrencilerimizin  başvuru dilekçesi ve formunu 19 Ekim 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Öğrenci İşleri  Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucu çalıştırılması uygun görülen öğrenciler daha sonra ilan edilecektir.
Öğrencilerimize önemle duyurulur.KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?

Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak görev yapabilirler.

Öğrencilerde aranacak şartlar

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine geri ödemeli burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle, aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Trakya Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak (belgelendirilecektir),

c) Kayıt donduran öğrenci olmamak,

ç) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

f) Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

g) Deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak


KİMLER KISMİ ZAMANLI ÇALIŞABİLİR?

Üniversitemiz lisans veya lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan öğrencilerimiz kısmi zamanlı olarak görev yapabilirler.

NE KADAR GELİR ELDE EDEBİLİRİM?

Öğrencilerimiz 1 saatlik çalışmaları karşılığında  halinde brüt 8.00 TL gelir elde ederler. Öğrencilerimizin ders yoğunluğu ve sosyal aktiviteleri düşünülerek aylık çalışma süresi 60 saat ile sınırlandırılmıştır.

 

ÇALIŞIYOR OLMAM AİLEMDEN ALDIĞIM HAKLARI ORTADAN KALDIRIR MI?

 Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları öğrenim kredisi, dul ve yetim aylığı gibi aylıkları ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Ek Dosyalar
Bu içerik 16.10.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1087 kez okundu.