MEZUN VE MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

A-Geçici Mezuniyet Belgesini Almak İçin Yapılması Gerekenler
1. Dilekçe ile başvuru
2. Merkez kütüphaneden borcunuzun bulunmadığına dair belge
3. Cübbeyi, bisikleti, takım formasını ve takım elbiseyi teslim ettiğinize dair belge (İlahiyat Fakültesi Dekanlığından)
4. Öğrenci kampüs kartı (kartta para bulunmamalı)
5. Topluluk başkanlığı yapanlar için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan ilişik kesme belgesi
6. Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkiye Mezunları Bilgi Formu
7. https://mezun.trakya.edu.tr adresinden Trakya Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemine kayıtlı olmak

 Önemli Not:  Geçici Mezuniyet Belgesi bir defaya mahsus verilir. Diploma tesliminde geçici mezuniyet belgesinin aslı teslim edilir. Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi durumunda Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanı ya da emniyet birimlerince düzenlenmiş kayıp veya çalıntı tutanağının bir nüshası ile başvuru yapılması gerekir.
  

B-Diploma Almak İçin Yapılması Gerekenler 
1. Geçici mezuniyet belgesinin aslının teslimi

 Önemli Not: Diplomasını kaybedenler Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanı verirler. Kayıp ilanı ile birlikte dekanlığa başvuru yapılır.
  --Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi yalnızca hak sahiplerinin kendilerine veya noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir, posta yolu ile gönderilmez. Diploma sahibinin yurt dışında bulunması halinde vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından alınmış olması gerekir.
 --Vefat eden kişinin diploması “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” nin teslim edilmesi koşuluyla isteği halinde birinci derece yakınına verilir.
Bu içerik 16.07.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 2505 kez okundu.