MUHAMMED İKBAL VE FELSEFESİ


Fakültemizin tertip ettiği düzenli ilmi toplantılar silsilesi olan  SELİMİYE KONUŞMALARI’nın 4. sezon 25. Programı Fakültemizin Selimiye binasında gerçekleştirildi. Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Soysal’ın moderatörlüğünü yaptığı programda İlahiyat Fakültesi dekanlığı ile birlikte Üniversite genel sekreterliği görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Cevdet Kılıç hocamız “Muhammed İkbal ve Felsefesi” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmanın takdiminde Mehmet Fatih Soysal, özetle Muhammed İkbal’in düşüncesinin, kendine has yönleri ötesinde çağdaş İslam düşüncesinin yöntem, içerik ve amaçlarıyla örtüşmesi bakımından ayrıca dikkate değer bir önemi olduğunu, bu itibarla İkbal’in fikri serüvenini anlamlandırmanın aynı zamanda Müslümanların son dönem fikrî tecrübelerinin ayırdına varmayı sağladığını belirterek sözü Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a bıraktı.

Hocamız, Muhammed İkbal’in hayatı ve eserleri hakkında tafsilatlı bilgiler verdikten sonra onun düşüncesi ve etkilendiği düşünürler üzerinde durdu. İslam’ı terk etmeksizin Doğu ve Batı düşüncesini kendisinde mezc ederek yeni bir düşünce ortaya koymaya çalışan İkbal’in en çok etkilendiği şahsiyetin Mevlana olduğunu dahası İkbal’in Mevlana’yı bir nevi fikrî mürşidi olarak gördüğünü yazılarından ve şiirlerinden alıntılarla ortaya koyan KILIÇ sözlerine şöyle devam etti “Mevlana ile İkbal arasında ortak noktalar görüldüğü gibi İkbal ile Akif arasında da benzerlikler görürüz. İkisinin de Kur’an şairi olduğunu görürüz, ikisi de Müslümanların içinde bulunduğu durumdan kurtulmaları için çaba sarf eder. İkbal’in Cavidname’sini okurken Akif’in Sefahat’ını okur gibi olursunuz. ”

Muhammed İkbal’in Türklere olan sevgisine ve saygısına konuşmasında ayrı bir yer açan hocamız, onun kurtuluş savaşına nasıl destek verdiğini şiirlerinden yaptığı alıntılarla ortaya koydu. Muhammed İkbal’in felsefesini hangi kavramlar üzerine kurduğuna dair bilgiler verdikten sonra onun “Ben/Benlik Felsefesi”ni izah eden KILIÇ, İkbal’in varlık hiyerarşisinde insanı konumlandırırken insan-ı kâmili “merd-i Hak” şeklinde isimlendirdiğini dile getirdi.

Hocamız Muhammed İkbal’in en önemli eseri sayılan “The Reconstruction of Religious Thought in Islam/İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası” hakkında genel bir değerlendirme yaptıktan sonra konuşmasını nihayete erdirdi.

Programa katılanlar Millet Kıraathanesi’nde kendilerine sunulan ikramlar eşliğinde sohbetlerine bir süre daha devam etti.

Toplantıya İl Müftümüz, öğretim elemanları ve öğrenciler yanında ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkımızdan konuya ilgi duyan seçkin bir topluluk katıldı. SELİMİYE KONUŞMALARI’na farklı konuşmacıların katılımıyla her ayın ikinci Salı günü devam edilecektir.

Ek Resimler
Bu içerik 13.12.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 601 kez okundu.