MUHAMMET ALTAYTAŞ HOCAMIZIN YENİ KİTABI YAYIMLANDI


Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ'ın yeni kitabı yayımlanmıştır. Hocamızı tebrik ederiz.

(Mehmed Murâd Nakşibendî/Pendnâme-i Attâr Manzum Tercüme ve Şerhi) Kitap şöyle takdim edilmiş:
"Hem kaynağı hem gayesi bakımından Kur’an-ı Kerim ve Sünneti esas alan pendnâme ve nasihatnâmeler tasavvuf, edebiyat ve ahlâk vadisinde yoğrularak, Osmanlı/Türk tarihinde Müslüman şahsiyetin ve milli hayatın inşa ve idamesinde önemli bir yer tutmuşlardır. Feridüddin Attâr’ın başyapıtlarından biri olan Pendnâme’nin çok çeşitli tercüme ve şerhleri yapılmış, eser yeni idraklerle buluşa buluşa, farklı gönül aynalarından yansıyarak günümüze kadar etkisinden hiçbir şey kaybetmeden gelmiştir.
Elinizdeki kitap, Attâr’ın Pendnâmesi’nin nâzımı meçhul manzum bir tercümesi ile Osmanlı gönül erlerinden Murad-ı Nakşbendî’nin Kitâbu ma-hazar, şerhu alâ Pend-i Attâr ismiyle telif ettiği şerhi buluşturmaktadır. Attâr’ın gönlünde öz olarak doğan Pendnâme, şerhedenlerin gönlünde demlene demlene çağları aşarak, avâm-havas, okuyan-işiten herkesin kısmeti nispetinde istifade edebileceği güncel bir eser hâline geliyor. Aynı zamanda bir eczacı olan Attâr’ın, Horasan taraflarından estirdiği o rayiha, Mâ-hazar şerhi ile buluşarak, bilhassa modernliğin aslımızdan, sıhhatimizden, şahsiyetimizden alıp götürdüklerini ve neyi kaybettiğimizi hatırlatması bakımından hâlâ derdimize deva olmaya adaydır. Eser, görselin cezbesine kapılmış, hızın rüzgârına tutulmuş günümüz insanına daima hakkı, hakikati söyleyen, ahlâkın şaşmaz yolunu gösteren dost bir ses.
Erdemlerle hayatın pratiklerini birbirini yok saymadan mezceden eser, bir bilgenin yüksek tecrübelerini, zengin irfanını, işlek zekâsının inceliklerini günümüze taşıyor. Mütevaziliğinde de eşsiz Mevlâna dememiş miydi: “Attâr aşkın yedi şehrini gezdi, dolaştı. Bizse henüz bir sokağın dönemecindeyiz.” Bu yönüyle Pendnâme-i Attâr Manzum Tercüme ve Şerhi aynı zamanda bir aşk ve ahlâk öğretisidir.
Pendnâme’nin Ma-hazar şerhini sadeleştirmek ve manzum tercümesini ilâve etmek sûretiyle yeniden yayına hazırladığımız elinizdeki kitapta, beyitlerin manzum tercümesini ise sadeleştirmeden sadece latinize ettik. Farsça bir Pend-i Attar metninin kenarında Osmanlı Türkçesi ile yazılan nazımını tespit edemediğimiz bu Manzum tercümede anlaşılmasının zor olacağını düşündüğümüz kelimelerin anlamlarını dipnotlarda gösterdik."


Resim

ResimBu içerik 21.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 776 kez okundu.