ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSİNİN MİSAFİR (GELEN-GİDEN) ÖĞRENCİ OLARAK ALINMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Öğretmenlik Uygulaması – II Dersini Alacak Son Sınıf Öğrencileri için Önemli Duyuru 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2023 tarihinde yapılan resmi açıklamada;

"2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve ortaöğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak,

Yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ile İlahiyat/İslami İlimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri" bildirilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bu açıklama kapsamında: 

1.    Trakya Üniversitesi Lisans Öğrencisi olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini Trakya Üniversitesinde almak isteyen öğrencilerimiz 

Bu öğrencilerimizin Trakya Üniversitesinde ilan edilen kayıt haftasında ders kayıtlarını yapmış ve Öğretmenlik Uygulaması II dersini seçmiş olması gerekmektedir. Kayıtlı öğrencilerin başka herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Bu öğrencilerin yer alacakları Öğretmenlik Uygulaması grupları, her grubun danışman öğretim elemanı, gidecekleri okullar ve uygulama öğretmeni öğrencilerin kayıtlı oldukları Fakülte (Öğretmenlik Uygulaması Fakülte Koordinatörlüğü) tarafından belirlenir ve Fakültenin resmi web sayfasında duyurulur. Bu grupların 2 saatlik teorik dersleri 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren grubun danışman öğretim elemanı tarafından Microsoft Teams üzerinden uzaktan öğretim ile verilecektir. 27 Şubat – 03 Mart 2023 tarihlerinde öğretmen öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır. Akademik takvimin ilk haftasında öğrencilerin MEBBİS’ e kaydedilmesi planlanmıştır. Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulama dersleri ise 06 - 10 Mart 2023 haftasından itibaren Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı belirlenen okullarda/kurumlarda yüz yüze yapılmaya başlanacaktır. 

2. Trakya Üniversitesi Öğrencisi olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini hali hazırda bulundukları illerdeki Yükseköğretim Kurumlarından almak isteyen öğrencilerimiz (Giden Öğrenci) 

Bu durumda olan öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması II dersini almak istedikleri Üniversitede bulunan eşdeğer programa başvuru yapmalıdır. Bu durumda olan öğrencilerimizin bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakültelerinde öğrenci işlerine, danışmanlarına ve Öğretmenlik Uygulaması Rehber Öğretim elemanına mail göndererek bilgi vermeleri gerekmektedir. Giden Öğrenci Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ. 

Aksi halde öğrencilerimiz Öğretmenlik Uygulaması II dersini Trakya Üniversitesi’nde almak zorunda kalacaklardır.  

Trakya Üniversitesinde kayıtlı olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini bulundukları illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında almak isteyen öğrenciler diğer derslerini uzaktan öğretim yöntemi ile Trakya Üniversitesinden almaya devam edeceklerdir.

3. Diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci olup Öğretmenlik Uygulaması II dersini Trakya Üniversitesi’nde (Edirne’de) almak isteyen öğrencilerimiz (Gelen Öğrenci)

Bu durumda olan öğrencilerimizin bir dilekçe ve istenen belgeler ile ilgili Fakültelere başvurmaları gerekmektedir. 

Eğitim Fakültesi Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

İlahiyat Fakültesi Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ 

Öğrencilerin ayrıca kendi üniversitelerini Öğretmenlik Uygulaması II dersini Trakya Üniversitesi’nde alacaklarına dair bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirme sürecinin nasıl yapılacağına yönelik öğrencilerin kendi üniversitelerindeki danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

4- Trakya Üniversitesinde Öğretmenlik Uygulaması II dersine başvurular sadece öğretim süreci devam eden/eşdeğer programlara (Bkz. TIKLAYINIZ) yapılacaktır. Bu Programlar aşağıda sıralanmıştır. Başvuruların eşdeğer programlar arasında yapılmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir. Edirne’de uygulama yapılabilecek kontenjanlar sınırlı olduğundan müracaatlar boş kontenjanlar dikkate alınarak kabul edilecek veya ret edilecektir. 

Eğitim Fakültesinde Devam Eden/Eşdeğer Programlar: 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Almanca Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Resim Öğretmenliği 

İlahiyat Fakültesinde Devam Eden/Eşdeğer Programlar

İslami İlimler

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde Devam Eden/Eşdeğer Programlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

5. Öğretmenlik Uygulaması II dersinin teorik bölümü Trakya Üniversitesinde Grubun Danışman Öğretim Elemanı tarafından Microsoft Teams‘de kurulacak olan ekip üzerinden her hafta 2 saat olmak üzere uzaktan verilecektir. Dersin uygulama bölümü ise belirlenen okullarda yüz yüze gerçekleştirilecektir.   

6. Trakya Üniversitesinde Öğretmenlik Uygulaması II dersi 27 Şubat haftasından itibaren başlayacaktır. 27 Şubat – 03 Mart 2023 tarihlerinde öğretmen öğrenci eşleştirmesi yapılacaktır. Akademik takvimin ilk haftasında öğrencilerin MEBBİS’ e kaydedilmesi planlanmıştır. Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulama dersleri ise 06 - 10 Mart 2023 haftasından itibaren Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı belirlenen okullarda/kurumlarda yüz yüze yapılmaya başlanacaktır. 

7. Son Başvuru tarihi

Bu kapsamda ilgili dersi Trakya Üniversitesinin ilgili Fakültesi’nden almak isteyen öğrencilerin dilekçelerini istenen belgeler ile birlikte ilgili Fakültelerin Öğrenci İşlerine 02.03.2023 Perşembe günü saat 16:00’a kadar şahsen veya kurumsal e-posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular 27 Şubat-02 Mart 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Evrakları:

1- Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ (Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ayrı dilekçe örnekleri mevcuttur)

2- Öğrenci Belgesi (e-Devlet)

3- Transkript Belgesi (e-Devlet)

4- İkametgâh/Yerleşim Belgesi (e-Devlet)

5- Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdan fotokopisi 

8. Diğer illerdeki Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi durumunda ilgili öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulamasını hangi okullarda yapacakları ile ilgili duyuru ilgili Fakültelerin Kurumsal web sayfalarında duyurulacaktır. Bu öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması II dersinin 2 saatlik teorik dersini Trakya Üniversitesinde, diğer derslerini ise kayıtlı oldukları üniversitelerde alacaklardır. 

Başvuru Yerleri:

Trakya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Edirne

Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Mail Adresi: ogr05@trakya.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 27.02.2023 - 02.03.2023 en son Saat: 16.00

 

Trakya Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Balkan Yerleşkesi, Edirne

İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Mail Adresi: ilahiyat@trakya.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 27.02.2023 - 02.03.2023 en son Saat: 16.00

 

Trakya Üniversitesi

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi

Balkan Yerleşkesi, Edirne

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Mail Adresi: ksbf@trakya.edu.tr

                                                                                               

Başvuru Tarihleri: 27.02.2023 - 02.03.2023 en son Saat: 16.00 

9. Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021)  (Bağlantı linki: https://bys.trakya.edu.tr/file/open/61877209 )  doğrultusunda yürütülecektir. 

10.
Konuya ilişkin YÖK yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/72275593/

Üniversitemiz Senato kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/70990291/ )

YÖK tarafından yayımlanan 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar için TIKLAYINIZ  https://bys.trakya.edu.tr/file/open/35487571/

 

Trakya Üniversitesi Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Koordinasyon Kurulu

25. 02. 2023  

Bu içerik 25.02.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1026 kez okundu.