“OSMANLI KRONİKLERİNDE KUZEY MAKEDONYA” KİTABI YAYINLANDI


Fakültemiz hocalarından, Doç.Dr. Muhammet Altaytaş, Doç. Dr. A. Taha İmamoğlu, Doç. Dr. Abbas Yahya ile Üniversitemiz Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim görevlilerinden Meral Yahya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB), Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP) çerçevesinde, “Eski Yugoslavya Dönemi Makedonya Cumhuriyeti’nde Müslüman/Türk Âlimlerinin Osmanlı Tarihi ve Kültürüne Dair Çalişmalarının Araştırılması ve İncelenmesi” başlığı altında proje hazırladılar. Bahsi geçen araştırma projesi neticesinde hocalarımızın “OSMANLI KRONİKLERİNDE KUZEY MAKEDONYA” başlığı altında hazırladıkları kitap Büyüyenay Yayınları tarafından yayınlandı. Hocalarımız kitaplarını şu ifadeleri ile takdim etmişler:
“Eski Yugoslavya döneminde, tarih araştırmaları için son dönem Osmanlı medreselerinde yetişen âlimlerden bazıları Makedon Devlet Arşivi’nde veya Milli Tarih Enstitüsü’nde istihdam edilmiştir. Bu bağlamda Kemal Aruçi ile Fettah Efendi’nin adı geçen kurumların bünyesinde, Makedon Türkolog ve tarihçilerle ortak imzalı makaleler yayınladıkları bilinmektedir. Elinizdeki kitapta altı Osmanlı kroniği ve iki tarihi eser esas alınarak, beşi Kemal Aruçi’nin Aleksandar Matkovski, biri Stefan Piperkovski ile kaleme aldığı altı makale, biri de Fettah Efendi’nin Vanço Boşkov ile birlikte kaleme aldığı makale, her biri birer bölüm olarak tasarlanarak yedi bölüm halinde Makedonca’dan Türkçe’ye tercüme edilmek suretiyle yayına hazırlanmıştır. Çalışmaya tarafımızdan Giriş bölümü yazılmış, sonuna da Kemal Aruçi’nin vefatından sonra Aleksandar Matkovski tarafından kaleme alınarak yayınlanan vefeyât yazısının Türkçe tercümesi ilave edilmiştir. Bu kitabın Kuzey Makedonya ve Balkan tarihi araştırmalarına, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki derin tarihi ilişkilerin hatırlanmasına, Osmanlı âlimleri tarafından yapılan çalışmaların yeniden gündeme getirilmesine ve başta Kuzey Makedonya olmak üzere Balkanlardaki Müslüman/Türk toplumunun tarihi hafızasının tazelenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlamasını temenni ederiz.”

Resim
Bu içerik 11.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 139 kez okundu.