RAMAZANA MERHABA BALKAN İLAHİLERİ


İstanbul Üniversitesi Dini Musiki ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ile üniversitemiz Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin birlikte düzenlediği Selimiye Konuşmaları’nın otuz yedincisi fakültemiz konferans salonunda gerçekleştirildi. İçerisinde bulunduğumuz üç ayların manevi atmosferi Ramazan ayı yaklaştıkça kendisini daha yoğun bir şekilde hissettirmeye başladığından Balkanlardaki İslamî geleneği müzik ve irfân boyutuyla pekiştirmesi hedeflenen programa çok sayıda katılımcı iştirak etti.

 Araştırmalarını bir süredir Balkan İlahileri üzerine yoğunlaştıran ve bununla ilgili muhtelif projeleri hayata geçiren Doç Dr. Ubeydullah SEZİKLİ ve riyasetindeki proje ekibi programa katkı sundular. Ayrıca bu husustaki çalışmalarından ötürü Türkiye Yazarlar Birliği ödülü alan fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abas JAHJAİ de icrâ ekibinde yer aldı. Programa katkı sunan öğretim üyeleri kanunda Doç. Dr. Muharrem HAFIZ, bendirde Doç. Dr. Nurullah KOLTAŞ ve Arş. Gör. Talha GÜNAYDIN, ud ve gitarda Arş. Gör. Emre IŞIK ve son olarak neyde ise Aydın JAHJAİ musiki icralarını gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ’ın moderatörlüğü ile açılışı yapılan programda Balkanlardaki tasavvufî kültür ve hayata ilişkin açılış konuşması araştırmacı yazar Mikail Türker BAL tarafından gerçekleştirildi. Konuşmasında Balkanlar’ın tarihi seyriyle beraber yaklaşık 13. yüzyıldan beridir İslâm irfân geleneğinin yegane temsilcisi tasavvuf ile tanışıklığı bulunduğuna dikkat çekti. Türk-İslâm idaresinin siyaseten hakimiyetine giren bu toprakların fetihlerden önce böylesi ön hazırlıklarının bulunduğunu ve askerî seferlerden önce gönül fetihlerinin zaten gerçekleşmiş olduğunu belirten Bal, yakın dönemde özellikle Yugoslavya’nın varlığı ile birlikte İslâm irfan mirasının olumsuz manada etkilendiği ve hatta Bosna’da uzun bir dönem tekkelerin kapalı tutulduğunu aktardı.

Bu gibi birtakım sosyal ve siyasi sebeplerle Balkan irfanının müktesebatına ait önemli hususların bir şekilde kayıt altına alınmasının önemine vurgu yapan Bal, Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Balkan İlahileri projelerinin önemine dikkat çekmek istediğini belirtti. “Zira bu irfânî musîkînin günümüz insanına da bir şifa sadedinde aktarılması huzur ve barışı temin eden unsurlardan biri olabilir” dedi. Balkanlar’da tasavvuf tarihi üzerine çokça çalışma yapılması gerektiğini ve maalesef henüz bu denli araştırmaların çok az miktarda olduğunu belirterek katılımcılardan bu yönde ihtisas yapmak isteyenlerin önünün açık olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

Yoğun bir katılımın olduğu buluşma daha sonra hicaz makamında tekbir ve salât u selâm ile başlayıp güfte ve besteleri farklı mutasavvıflara ait Türkçe-Arnavutça ilahilerle devam etti. Musîki dinletisi hüseynî makamındaki salât-ı ümmiye ile sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ daha evvel yaptıkları projelere ilaveten halihazırda BEKTAŞÎ NEFESLERİ üzerine bir proje daha yürüttüklerini ve burada takriben üç yüz kadar Bektâşî nefesinin kayda alındığını aktardı. Fakültemiz idarecilerine davetleri ve katılımcılara da programa iştirakleri münasebetiyle teşekkürlerini ifade ettikten sonra yakın zamanda göreve başlayan Dekanımız Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK’e de muvaffakiyetler diledi.


Ek Resimler
Bu içerik 25.03.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 466 kez okundu.