SANCAK İLÂHİYAT HEYETİNDEN FAKÜLTEMİZE ZİYARETInternational University of Novi Pazar İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Gicic, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Admir Muratovic ile Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden oluşan heyet 06 Haziran 2018 tarihinde fakültemizi ziyaret etti. Ziyarette Mimar Sinan Vakfı Onursal başkanı Hasan Gümüş ile Trakya Şefkateli Derneği Başkanı şakir esendir de hazır bulundular.

Fakülte yönetimimiz heyeti Fakültemiz Salonu’nda kabul etti. Program sunumunu yapan Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Muhammet Altaytaş, Balkanlardaki kardeşlerimizle kadim dini ve tarihi bağlarımızın üç unsuru olduğunu ifade etti. Bunlardan ilkinin “Kalu belâ”ya kadar geri götürebileceğimiz İslâm kardeşliğimiz, ikincisinin İslâm’ın son peygamberinin risâletine tabi olanların omurgasını teşkil eden Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat anlayışımız, üçüncüsünün de yaklaşık altı asır süren Osmanlı-Türk tecrübemiz olduğunu söyledi. Gelecekte de dünya ahiret selametimiz ve kardeşliğimiz için bu üç unsurun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Programda söz alan Sancak İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Gicic, kabulden duydukları memnuniyeti dile getirdikten sonra, kader birliği yapmış olan Türk Milleti ile Boşnakların kadîm tarihî ve kültürel bağlarına değindi. "Türkiye'de yaşayan Sancaklılar'ın sayısı Sancak'ta yaşayanlardan fazladır" dedi. Sancak Müslümanlarının ve Fakültelerinin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Avrupa coğrafyasında bulunan iki İlahiyat Fakültesi'nin işbirliğini geliştirmeye her zamankinden daha fazla gerek olduğunu dile getirdi. 

Dekanımız Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Fakültemizi tanıtarak başladığı konuşmasında “Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile iş birliğine hazırız. Değişim programlarının yanı sıra Türkiye’de ve Sancak'ta düzenlenecek etkinlikler ile de iş birliğini artırabiliriz. Gerçekleştirilecek tüm ortaklıklara hazırız.” dedi.

Daha sonra söz alan Fakültemiz Öğretim Üyesi ve yayın hayatına başlayan Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi Editörü Doç. Dr. Mustafa Şentürk de 14 ülke ve 60'a yakın paydaş Üniversite kütüphanesine gönderilen derginin Türkçe, Arapça, İngilizce ve Balkan dillerinde yayın yaptığını, ilgili dil editörleri ile çalıştıklarını ve başta Balkanlar olmak üzere İslam coğrafyasındaki farklı disiplinlerde yürütülen ilmî çalışmalara destek verme gayreti içerisinde olduklarını Novi Pazar Üniversitesi İlahiyat fakültesi akademisyenlerinden gelecek yazıları da hakem sürecinden geçirerek yayınlamaya hazır olduklarını söyledi. 

Misafir heyetin Türkiye programını organize eden mimar Sinan Vakfı Onursal Başkanı Hasan Gümüş, kendilerinin bir sivil toplum kuruluşu olarak Üniversitemiz ve Novi Pazar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasındaki bağlantıyı temin etmekten ve işbirliğine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Toplantıda söz alan misafir öğrenciler Edirne’de ve Üniversitemizde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek gerçekleştirilecek olan iş birliklerinden dolayı heyecan duyduklarını ifade ettiler.
Heyetin yanında tercüman olarak Üniversitemiz Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Cüneyd Nureski de hazır bulundu. Ayrıca fakültemizden bir grup öğretim üyesi de programda hazır bulundu. Program Sancak Televizyonu  tarafından da kayda alındı.
Ek Resimler
Bu içerik 06.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 818 kez okundu.