SELİMİYE KONUŞMALARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fakültemizin tertip ettiği ilmi toplantılar silsilesi olan SELİMİYE KONUŞMALARI’nın yedincisi ve bu dönemdeki sonuncusu Fakültemizin Selimiye binasında, Kelâm Hocamız Yrd. Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ’ın moderatörlüğünde, Tefsir Hocamız Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK'ün, “Modern Dönemde Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye Çevrilmesinin Serencamı ve Mealler” başlıklı takdimi ile gerçekleştirildi. Daha önce icra edilen toplantılar gibi bu toplantıyı da dini, profesyonel bir meslek olarak değil, varoluşsal bir mesele olarak dert edinen seçkin bir topluluk takip etti. Sadece dinlemekle kalmayıp konuşmalara önemli katkılar sunan bu topluluğun yaklaşık %90’ı konuşmaların tamamını takip etti. İlahiyat meselelerinin, alanının mütehassısları tarafından, hem tarihî hem de güncel tarafıyla derinlemesine konuşulduğu bu toplantılara; aynı alanı paylaştığımız diyanet ve Milli Eğitim camiasındaki ilâhiyatçı dostlarımız ile disiplinler arası programlar gerçekleştirmek üzere Üniversitemizin diğer fakültelerindeki hocalarımızın katılım, katkı, görüş ve önerilerini daha ziyade beklediğimizi ifade ederiz. Bu “konuşma”ların aramızda “konşu”luk, yakınlık, sohbet ve muhabbete vesile olduğuna inandığımız katılımcı gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK
Selimiye Konuşması Koordinatörleri


Ek Resimler
Bu içerik 02.06.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 774 kez okundu.