Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi

Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli toplantısında onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri Yönergesi" Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.
Söz konusu yönergeye http://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme#.UkA1ihA9Wk8 linkinden ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 23.09.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1396 kez okundu.