ULUSLARARASI/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ANKET


Yürütücülüğü Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Engin KARADAĞ tarafından yapılan "Türkiye'deki Uluslararası Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Uyumları Üzerinde Etkili Olan Bireysel ve Kurumsal Faktörlerin Analizi ve SosyoKültürel Uyumun Sağlanmasına Yönelik Bir Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi" başlıklı TÜBİTAK1001 projesi kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin uluslararası/yabancı uyruklu öğrencilerinden veri toplanması için anket yapılacaktır.

Bu içerik 30.11.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 131 kez okundu.