VAKIFLAR HAFTASI KONFERANSI DÜZENLENDİ

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası münasebetiyle tertiplediği ve bu seneki vakıf haftasının genel teması olan “Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği” başlıklı konferans İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU’nun sunumuyla Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi TOBB konferans salonunda düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü KOYUNOĞLU tarafından verilen konferans Doç. Dr. A. Taha İMAMOĞLU’nun takdimiye başladı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterimiyle devam etti.
Konuşmasına Osmanlı Devleti’nde vakıfların toplum nezdindeki işlevlerine değinerek başlayan Koyunoğlu, vakıfların dayanışma ve toplumsal barışı sağlama konusundaki güçlü etkisi üzerinde durdu. Vakfın meşruiyetini Kur’an ve sünnetten aldığını ve sadaka-i cariye hadisi şeklinde şöhret bulan hadis-i şerifin vakıf medeniyetinin canlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Vakfı bir malı kendi faydasından çıkarıp toplumun faydasına sunmak şeklinde tanımlayan Koyunoğlu, kuruluş ve yükselme dönemlerinde devletin iskan politikalarına destek olan vakıfların duraklama ve gerileme dönemlerinde daha çok sosyal yardım hizmetlerine yöneldiğinden bahsetti. Ayrıca konuşmada vakıfların, kadınların toplumsal faaliyetlere katılımında önemli bir rol oynadıkları vurgulandı. Öte yandan vakıfların çok sayıda kamu hizmetinin icrasında da önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek toplumun vakıf kurmak için tasarrufa teşvik edildiği ifade edildi.
Konuşmasında vakıfların günümüz Türkiye’si için sağlayacağı yararlar üzerinde duran Koyunoğlu, kamu hizmetlerinin devletlere yük olmaya başladığı, özelleştirme arzularının arttığı çağımızda sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinin görülmesinde vakıfların önemli görevler üstlenebileceğini söyledi.
Vakıf kurarken toplum yararının gözetilmesinin son derece önemli bir şart olduğunu belirten Koyunoğlu konuşmasını vakıfların sosyal politikanın ilgilendiği bir çok konuda kendisinden istifade edilebilecek bir kurum olarak görülmesi gerektiğine değinerek sonlandırdı.
Katılımcıların konuşmacıya yönelttiği soruların akabinde kürsüye gelen Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ali Mehmetçik OĞUZ Beyefendi’nin kısa bir değerlendirmesinin akabinde konuşmacı Koyunoğlu’na hediye takdimiyle program sona erdi.
 
Ek Resimler
Bu içerik 16.05.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 155 kez okundu.