Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Görev : Başkan
TÜ E-Posta : ali.ozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk İslam Edebiyatı

Prof. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2021 - 16.01.2024
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : TEFSİR

Prof. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 08.11.2022 - 08.11.2025
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Tefsir

Prof. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2021 - 16.01.2024
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Kelâm

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 29.06.2022 - 29.06.2025
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Doç. Dr. Habibe KAZANCIOĞLU

Görev : Üye
Göreve Başlama : 13.02.2023
TÜ E-Posta : habibekazancioglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Alim Emin YUSUFOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 14.03.2023 - 14.03.2026
TÜ E-Posta : aeminyusufoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Din Eğitimi