Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 28.11.2016 - 28.11.2019
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Görev : Üye
Görev Süresi : 28.05.2016 - 25.08.2019
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1410
TÜ E-Posta : mumins@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.02.2017 - 06.02.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Necdet ÜNAL

Görev : Üye
Görev Süresi : 23.01.2017 - 23.01.2020
Telefon : 0 (284) 212 33 25
TÜ E-Posta : necdetunal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 25.10.2016 - 25.10.2019
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAKAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr