Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 25.10.2018 - 25.10.2021
TÜ E-Posta : cevdetkilic@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.02.2020 - 06.02.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1603
TÜ E-Posta : ridvancanim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

Görev : Üye
Görev Süresi : 11.02.2019 - 11.02.2022
TÜ E-Posta : irfancoskun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa ŞENTÜRK

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.06.2019 - 18.06.2022
TÜ E-Posta : mustafasenturk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet ALTAYTAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
Telefon : 0 (284) 213 84 68
TÜ E-Posta : muhammetaltaytas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAKAR

Görev : Üye
Görev Süresi : 16.01.2018 - 16.01.2021
TÜ E-Posta : fatihyakar@trakya.edu.tr