Hazırlık Birimi

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü

Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Görev : Koordinatör
TÜ E-Posta : atahaimamoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Hadis

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad Mahmod Ogla ALSYOUF

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. A’aeda Feasal Adel KHADEAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 21
TÜ E-Posta : aaedakhadear@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Jeoloji öğretmeni

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

Öğr. Gör. Ahmad Mahmod Ogla ALSYOUF

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 213 84 68 » Dahili : 20
TÜ E-Posta : admadalsyouf@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagatı